Friday, 11 June 2010

Operainitiativet
"Operainitiativet vill förverkliga visionen om en modern nationalscen för sång, musik och dans för hela Sverige.Den gamla, fina och av så många generationer älskade Operan vid Gustaf Adolfs Torg har blivit föråldrad och dess funktion som kvalitetsarena för ”the performing arts” kan i längden inte uppfyllas av en scen som konstruerats för tidevarv då elektriciteten var nyuppfunnen och akustiken fick leta sig fram genom röd sammetsplysch och förgyllda pilastrar.

De utövande konstarterna har behov av ett tidsenligt och generöst svängrum med akustisk bärkraft som når till varje hörn (utan att snubbla över orkesterdiken) med en tonkraft som förmår att mäta sig med den digitala återklangen i våra i-podlurar. Opera, dans och annan scenkonst som sådan kan komma att förbehållas ett fåtal med exklusiv skolning. Hela den dynamik som finns i webbsamhällets musiklavin riskerar att lämna kvalitetskonstarterna bakom sig utan ett stort och modernt scencenter."

No comments:

Post a Comment