Thursday, 24 February 2011

New book about La Nilsson


Classicalify strongly recommend this new book about La Nilsson. The book can be bought from The Birgit Nilsson Museum or at www.bokus.com.
It's yet only in Swedish and Classicalify don't know yet if there will be an English translation.

Ny bok om Birgit Nilssons barndom och hembygdsengagemang

Birgit i Bjäre är en ny bok om Birgit Nilssons barndom och hennes kärlek till sin hembygd, författad av Kalle Eriksson. Boken handlar inte om världsstjärnan Birgit Nilsson. Här får vi istället möta bonddottern, skolflickan och Bjäretösen Birgit. Vi får följa henne i hemmet och i skolan, i lekar med sina kamrater i byn. Vi möter henne i umgänget med ungdomsvänner och i arbetet på gården. I bokens senare del får vi följa Birgits insatser för sin hembygd även efter det att hon blivit en över hela världen hyllad stjärna: den långa raden av konserter till förmån för Bjäre Härads Hembygdsförening.

Mycket har skrivits och sagts om världsartisten Birgit Nilsson. Däremot har ingen samlad bild presenterats av Birgit som barn och som ung hemma i Svenstad, förrän nu. Kalle Eriksson, som under många år samarbetade med Birgit Nilsson när det gällde konsertarrangemangen i Västra Karup, fick i uppdrag av Birgit Nilssons Minne AB att skildra denna hittills okända del av Birgit Nilssons liv. Birgit i Bjäre är tryckt i 3000 exemplar. Boken är på svenska och finns till försäljning på Birgit Nilsson Museum.

No comments:

Post a Comment